Professionel bestyrelsesmedlem

I en tid hvor virksomheder og samfund forventer mere af bestyrelser end nogensinde før, har jeg fuldført en bestyrelsesuddannelse hos Niels Brock i København. Med denne uddannelse i ryggen er jeg ikke kun rustet til at stille skarpe og relevante spørgsmål, men også til at tilbyde dybdegående sparring og rådgivning til både ledelse og direktion, sikrende en stærkere og mere informeret beslutningstagning.

Digital strategist fra Esbjerg - Simon Grevang
Fremtiden banker

Professionel bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer

Ifølge en analyse fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS viser data, at optag af eksterne medlemmer i hidtil interne bestyrelser har vist sig at være katalysator for vækst i omsætning og produktivitet, særligt i små selskaber med 10-49 ansatte.

 

Når fremtiden banker på døren til bestyrelseslokalet, stiller det nye krav til de kompetencer, som bestyrelsen skal besidde, og den arbejdsindsats, der skal leveres, for at bestyrelsen kan skabe den ønskede værdi for virksomheden.

Mens den traditionelle bestyrelse kontrollerer og overvåger direktionen, skal fremtidens bestyrelse i langt højere grad supplere kontrolfunktionen med strategisk sparring.

Det er ikke i den reaktive og lyttende rolle, at en bestyrelse leverer mest værdi for virksomheden – det er derimod i den proaktive sparring.

Som bestyrelsesmedlem indtager jeg en naturlig ekspertrolle med mine mange års erfaring inden for digital konceptudvikling og online markedsføring.

 

Forbered dig på morgendagens digitale æra og tag skridtet ind i fremtidens transformation

New tech, blockchain, kunstig intelligens, big data, digitalisering og disruption er noget de fleste nævner i forbindelse med fremtiden.

Vi lever i en verden, hvor der sker mange hastige forandringer på flere forretningsområder, hvilket påvirker virksomhederne på forskellige måder – både legalt, forretningsmæssigt og socialt.

New tech kan være både overvældende og forstyrrende. Direktionen har brug for en bestyrelse, som kan bidrage til at perspektivere, hvad disse forstyrrelser kan føre til af både udfordringer og muligheder – også før forretningen akut har brug for, at den øverste ledelse forholder sig til det.

Der er behov for et naturligt samspil mellem direktion og bestyrelse for at spotte de mange og unikke muligheder, som new tech giver, kvalificere forretningsmuligheder og drøfte de forretningsmæssige usikkerheder for at træffe de forretningsmæssige beslutninger i fællesskab.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg bidrage med et bredere perspektiv og en holistisk tilgang. Min opgave som bestyrelsesmedlem vil være at se alt det, som direktionen ikke har opdaget – herunder nye forretningsmuligheder og potentielle trusler fra omverdenen.

Har du spørgsmål, eller har du brug for mine kompetencer til en bestyrelsespost?

Kontakt mig

Mit bidrag som bestyrelsesmedlem:

  • Corporate governance i bestyrelsen
  • Digitalt og skalerbart mindset
  • Fremtidsorienteret perspektiv
  • Holistisk og agil tilgang
Som bestyrelsesmedlem, kan jeg bidrage med et skalerbart digitalt mindset

Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse – jeg vil arbejde i en bestyrelse for at skabe værdi og nødvendig sparring til direktionen.”

Professionel bestyrelsesmedlem

Simon Grevang

Fremtiden banker på

Fremtiden skal ind i bestyrelseslokalet

Fremtiden skal ind i bestyrelseslokalet. Derfor er det vigtigt at kigge på sammensætningen af bestyrelsen og de kompetencer medlemmerne besidder.

Nye ideer og innovation skal have plads til at blomstre, og det kræver et åbent sind og en vilje til at tænke anderledes end hidtil set i virksomheden.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg derfor arbejde for at skabe et klima, hvor der er plads til at udforske nye idéer og tage chancer, samtidig med at vi opretholder den nødvendige balance og sikrer, at beslutninger træffes på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Jeg tror på, at et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og direktionen, hvor vi deler vores viden og perspektiver, kan være med til at skabe en stærkere og mere innovativ virksomhed, der er i stand til at imødekomme de udfordringer og muligheder, som fremtiden bringer.

Hvis du ønsker at diskutere fremtidige muligheder eller har spørgsmål om mine kompetencer, er du velkommen til at kontakte mig.

Bestyrelsesmedlem

Uddannet professionelt bestyrelsesmedlem

Den øgede kompleksitet og hastige forandringer i erhvervslivet stiller høje krav til bestyrelsens kompetencer. Derfor har jeg valgt at investere tid og ressourcer i min personlige og professionelle udvikling ved at gennemføre bestyrelsesuddannelsen hos Niels Brock i København.

Uddannelsen har givet mig de nødvendige værktøjer og færdigheder til at stille relevante spørgsmål og give professionel sparring til både ledelsen og direktionen. Jeg er overbevist om, at en stærk og kompetent bestyrelse er afgørende for virksomhedens succes og vil altid stræbe efter at bidrage til denne succes gennem mine evner og kompetencer.

Læs om uddanelsen her
Kompetencer

Digitale kompetencer og en fremtidsorienteret tilgang

Som bestyrelsesmedlem arbejder ud fra Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark.

Jeg vil ikke blot være en passiv deltager i bestyrelsen, men snarere en aktiv sparringspartner for direktionen og en drivkraft for at skabe værdi for virksomheden.

Jeg tror på, at det er vigtigt at have en bred vifte af kompetencer i bestyrelsen for at kunne tackle de udfordringer, virksomheden står overfor.

Min tilgang til bestyrelsesarbejdet er at være en proaktiv deltager, der bidrager med min ekspertise og erfaring for at hjælpe virksomheden med at nå sine mål og strategier.

Jeg er også opmærksom på, at som bestyrelsesmedlem repræsenterer jeg virksomheden udadtil og vil altid handle på en måde, der er i virksomhedens bedste interesse.

 

Valgperiode

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at have en langsigtet tilgang til virksomhedens udvikling og samtidig sørge for, at der er plads til fornyelse og nye kompetencer.

Jeg mener, at en længerevarende valgperiode kan have negative konsekvenser for mangfoldigheden og den nødvendige fornyelse i bestyrelsen.

Derfor foretrækker jeg en kortere valgperiode på maksimalt 3 år ad gangen og en begrænsning på genvalg for en samlet periode på ikke mere end 9 år.

Dette vil sikre, at der løbende kan tilføres nye perspektiver og kompetencer til bestyrelsen, samtidig med at der opretholdes en vis kontinuitet.

Kontakt mig

Skal vi tage en snak?

Få et professionelt bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer tilknyttet din virksomhed.

+45 21749872

kontakt@simongrevang.dk