Professionel bestyrelsesmedlem

I en tid hvor virksomheder og samfund forventer mere af bestyrelser end nogensinde før, har jeg fuldført en bestyrelsesuddannelse hos Niels Brock i København. Jeg kan stille skarpe og relevante spørgsmål, samt tilbyde dybdegående sparring og rådgivning til både ledelse og direktion, sikrende en stærkere og mere informeret beslutningstagning.

Digital strategist fra Esbjerg - Simon Grevang
Fremtiden banker

Professionel bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer

New tech, blockchain, kunstig intelligens, big data, digitalisering og disruption er noget de fleste nævner i forbindelse med fremtiden.

Når fremtiden banker på døren til bestyrelseslokalet, stiller det nye krav til de kompetencer, bestyrelsen skal besidde, og den arbejdsindsats, der skal leveres for at skabe den ønskede værdi for virksomheden. Emner som ny teknologi, blockchain, kunstig intelligens, big data, digitalisering og disruption er centrale for fremtidens udvikling.

Som bestyrelsesmedlem bringer jeg mange års erfaring inden for digital konceptudvikling og online markedsføring til bordet, hvilket giver mig en naturlig ekspertrolle.

Vi lever i en tid med hurtige forandringer på flere forretningsområder, hvilket påvirker virksomheder legalt, forretningsmæssigt og socialt.

Ny teknologi kan være både overvældende og forstyrrende. Direktionen har brug for en bestyrelse, der kan perspektivere, hvad disse forstyrrelser kan føre til af både udfordringer og muligheder – før virksomheden akut har brug for at forholde sig til dem.

Der er behov for et tæt samspil mellem direktion og bestyrelse for at identificere de mange unikke muligheder, som ny teknologi bringer, kvalificere forretningsmuligheder og diskutere de forretningsmæssige usikkerheder for at træffe de rette beslutninger sammen.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg bidrage med et bredere perspektiv og en holistisk tilgang. Min opgave vil være at se de nye forretningsmuligheder og potentielle trusler, som direktionen måske ikke har opdaget.

Har du spørgsmål, eller har du brug for mine kompetencer til en bestyrelsespost? Jeg står klar til at bidrage med mine erfaringer og indsigt.

Kontakt mig

Bidrag som bestyrelsesmedlem:

 • Værdiskabelse
  Mit mål er altid at skabe værdi for virksomheden gennem innovative løsninger og strategisk rådgivning.
 • Digital Konceptudvikling
  Med mange års erfaring inden for digital konceptudvikling, bringer jeg dybdegående indsigt i, hvordan digitale strategier kan drive virksomhedens vækst.
 • Online Markedsføring
  Som specialist i online markedsføring kan jeg hjælpe virksomheden med at optimere sin digitale tilstedeværelse og nå ud til flere kunder.
 • Nye Teknologier
  Med indsigt i blockchain, kunstig intelligens, big data og digitalisering kan jeg hjælpe bestyrelsen med at forstå og udnytte disse teknologier.
 • Strategisk Innovation
  Jeg kan bidrage til strategisk innovation ved at se muligheder, som måske ikke er umiddelbart synlige for direktionen.
Som bestyrelsesmedlem, kan jeg bidrage med et skalerbart digitalt mindset

Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse – jeg vil arbejde i en bestyrelse for at skabe værdi og nødvendig sparring til direktionen.”

Professionel bestyrelsesmedlem

Simon Grevang

Fremtiden banker på

Fremtiden skal ind i bestyrelseslokalet

Som professionelt bestyrelsesmedlem er min tilgang forankret i de fire nøgleprincipper: selskabets interesse, strategi, succession og styring.

Jeg sætter altid selskabets interesse først, hvilket betyder, at alle beslutninger træffes med virksomhedens langsigtede mål og værdier for øje. Denne tilgang sikrer en bæredygtig udvikling, der skaber vedvarende værdi for både ejere og interessenter.

Strategi er hjørnestenen i mit bestyrelsesarbejde. Jeg bidrager aktivt til udviklingen af strategiske planer, som ikke kun tackler aktuelle udfordringer, men også positionerer virksomheden for fremtidige muligheder. En veldefineret strategi gør det muligt for virksomheden at navigere i et konstant skiftende marked og sikrer, at vi altid er et skridt foran.

Jeg ser også succession som en essentiel del af virksomhedens fortsatte succes. Det handler om at sikre en stærk pipeline af fremtidige ledere, både i virksomhedens ledelse og internt i bestyrelsen. Ved at støtte nuværende ledere og bestyrelsesmedlemmer og skabe muligheder for næste generation sikres kontinuitet og stabilitet i hele organisationen.

Styring handler for mig om at opretholde og forbedre effektive governance-strukturer. Det er vigtigt, at virksomheden har klare og gennemsigtige processer, som fremmer ansvarlighed og overholder regulatoriske krav. En solid governance-struktur understøtter virksomhedens overordnede strategiske mål og skaber tillid blandt interessenterne.

Kernen i mit bidrag til en bestyrelse er bygget op omkring disse fire S’er. Jeg vil bidrage til en holistisk tilgang, der sikrer, at virksomheden ikke kun overlever, men trives i en verden præget af hurtige forandringer og teknologisk innovation.

Min erfaring og indsigt gør det muligt for mig at se både de nye forretningsmuligheder og de potentielle trusler, der måtte opstå, og dermed bidrage til at træffe velinformerede og strategiske beslutninger.

Med min baggrund og mine nøgleprincipper som fundament er jeg i stand til at skabe vedvarende værdi og fremtidssikre virksomheder gennem velovervejede og strategiske beslutninger.

Bestyrelsesmedlem

Uddannet professionelt bestyrelsesmedlem

Den øgede kompleksitet og hastige forandringer i erhvervslivet stiller høje krav til bestyrelsens kompetencer. Derfor har jeg valgt at investere tid og ressourcer i min personlige og professionelle udvikling ved at gennemføre bestyrelsesuddannelsen hos Niels Brock i København.

Uddannelsen har givet mig de nødvendige værktøjer og færdigheder til at stille relevante spørgsmål og give professionel sparring til både ledelsen og direktionen. Jeg er overbevist om, at en stærk og kompetent bestyrelse er afgørende for virksomhedens succes og vil altid stræbe efter at bidrage til denne succes gennem mine evner og kompetencer.

Læs om uddanelsen her
Kompetencer

Bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer og en fremtidsorienteret tilgang

Som bestyrelsesmedlem arbejder ud fra Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark.

Jeg vil ikke blot være en passiv deltager i bestyrelsen, men snarere en aktiv sparringspartner for direktionen og en drivkraft for at skabe værdi for virksomheden.

Jeg tror på, at det er vigtigt at have en bred vifte af kompetencer i bestyrelsen for at kunne tackle de udfordringer, virksomheden står overfor.

Min tilgang til bestyrelsesarbejdet er at være en proaktiv deltager, der bidrager med min ekspertise og erfaring for at hjælpe virksomheden med at nå sine mål og strategier.

Jeg er også opmærksom på, at som bestyrelsesmedlem repræsenterer jeg virksomheden udadtil og vil altid handle på en måde, der er i virksomhedens bedste interesse.

 

Valgperiode

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at have en langsigtet tilgang til virksomhedens udvikling og samtidig sørge for, at der er plads til fornyelse og nye kompetencer.

Jeg mener, at en længerevarende valgperiode kan have negative konsekvenser for mangfoldigheden og den nødvendige fornyelse i bestyrelsen.

Derfor foretrækker jeg en kortere valgperiode på maksimalt 3 år ad gangen og en begrænsning på genvalg for en samlet periode på ikke mere end 9 år.

Dette vil sikre, at der løbende kan tilføres nye perspektiver og kompetencer til bestyrelsen, samtidig med at der opretholdes en vis kontinuitet.

Kontakt mig

Skal vi tage en snak?

Få et professionelt bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer tilknyttet din virksomhed.

+45 21749872

kontakt@simongrevang.dk