Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde er en vigtig del af enhver virksomheds succes. En god bestyrelse kan hjælpe med at drive virksomheden i den rigtige retning, træffe vigtige beslutninger og sikre overholdelse af love og regler.

Om Simon Grevang
Digital Strategist fra Esbjerg - Simon Grevang
Indledning

1. Indledning

I dette blogindlæg vil jeg dykke ned i bestyrelsesarbejdet og se nærmere på, hvad det indebærer, og hvordan man kan være en succesfuld bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesarbejde omfatter en bred vifte af opgaver og ansvar. Det kan eksempelvis inkludere at træffe beslutninger om virksomhedens strategi og budget, at ansætte og afskedige ledere, at godkende vigtige investeringer og at sørge for overholdelse af regler og love. Bestyrelsen har også ansvar for at sikre, at virksomheden har en klar og effektiv ledelsesstruktur og en sund økonomi.

Bestyrelsen er virksomhedens øverste beslutningsorgan, og dens opgave er at træffe strategiske beslutninger og sikre, at virksomheden når sine mål. Det er derfor vigtigt at have en stærk og kompetent bestyrelse, som kan bringe forskellige perspektiver og kompetencer til bordet.

En af de vigtigste opgaver for bestyrelsen er at sikre, at virksomheden følger en klar strategi og har en klar plan for at nå sine mål. Bestyrelsen skal tage højde for både interne og eksterne faktorer, når den træffer beslutninger, og sikre, at virksomheden er rustet til at tackle fremtidige udfordringer og muligheder.

Det er også vigtigt, at bestyrelsen har en klar kommunikation med virksomhedens ledelse. Bestyrelsen skal have tillid til ledelsen, og ledelsen skal have tillid til bestyrelsen. Det er vigtigt at have en åben dialog og være åben for feedback og kritik. På den måde kan man sammen sikre, at virksomheden følger den rigtige kurs og når sine mål.

En succesfuld bestyrelse kræver også et godt samarbejde og en klar ansvarsfordeling. Bestyrelsen har ansvar for at træffe beslutninger, der er i virksomhedens interesse, og som sikrer, at virksomheden ikke bryder loven eller på anden måde kommer i vanskeligheder. Det er derfor vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan beslutninger træffes, og hvordan ansvar og opgaver fordeles.

Når man er en del af en bestyrelse, er det også vigtigt at have en god forståelse for virksomhedens økonomi og forretningsmodel. Bestyrelsen skal have en klar indsigt i virksomhedens økonomi og kunne vurdere, hvilke beslutninger der vil have størst effekt på virksomhedens vækst og udvikling. Det kan være en fordel at have bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for økonomi og finans.

Endelig er det vigtigt at have en god forståelse for virksomhedens marked og konkurrence. Bestyrelsen skal have en klar indsigt i markedet og kunne vurdere, hvilke muligheder og trusler der ligger foran virksomheden. Det kan desuden være en fordel at have bestyrelsesmedlemmer med erfaring.

Om Simon Grevang

Jeg har gennemført en bestyrelsesuddannelse hos Niels Brock i København. Jeg kan som bestyrelsesmedlem stille relevante spørgsmål og give professionel sparring til både ledelsen og direktionen.

Som bestyrelsesmedlem, kan jeg bidrage med et skalerbart digitalt mindset. Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse – jeg vil arbejde i en bestyrelse for at skabe værdi og nødvendig sparring til direktionen.

Om mig
Hvad er en god bestyrelse?

2. Hvad er en god bestyrelse?

En god bestyrelse kan være en afgørende faktor for en virksomheds succes.

Bestyrelsens opgave er at tage strategiske beslutninger og sikre, at virksomheden følger en klar og effektiv plan for at nå sine mål. Det er derfor vigtigt at have den rigtige bestyrelse for at kunne drive en virksomhed succesfuldt.

En bestyrelse består typisk af erfarne og kvalificerede personer, som kan bringe forskellige perspektiver og kompetencer til bordet. Det kan være personer med erfaring inden for økonomi, jura, markedsføring, teknologi og meget mere. Når man sammensætter en bestyrelse, er det vigtigt at tage højde for virksomhedens behov og strategi. Hvis virksomheden eksempelvis har brug for at udvide til nye markeder, kan det være en fordel at have bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for international handel og markedsføring.

Det er også vigtigt at have et godt samarbejde og en klar kommunikation mellem bestyrelsen og virksomhedens ledelse. Bestyrelsen skal have tillid til virksomhedens ledelse, og ledelsen skal have tillid til bestyrelsen. Det er vigtigt at have en åben dialog og være åben for feedback og kritik. På den måde kan man sammen sikre, at virksomheden følger den rigtige kurs og når sine mål.

En god bestyrelse kan også være med til at tiltrække investorer og samarbejdspartnere. Investorer vil ofte have tillid til en virksomhed, der har en stærk bestyrelse, da det signalerer, at virksomheden har en klar plan og kompetente personer til at føre den ud i livet. Det kan derfor være en fordel at have bestyrelsesmedlemmer med en stærk track record inden for erhvervslivet.

En god bestyrelse kræver et samarbejde mellem forskellige personer med forskellige kompetencer og perspektiver. Det kan være en fordel at have bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for økonomi, jura, markedsføring og teknologi. Når man sammensætter en bestyrelse, er det vigtigt at tage højde for virksomhedens behov og strategi og sikre, at man har den nødvendige ekspertise til rådighed.

En god bestyrelse kræver også en god kommunikation og et godt samarbejde mellem bestyrelsen og virksomhedens ledelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen har tillid til ledelsen og omvendt. Bestyrelsen skal have en klar forståelse af virksomhedens mål og strategi, og ledelsen skal være åben over for feedback og kritik fra bestyrelsen. På den måde kan man sammen sikre, at virksomheden følger den rigtige kurs og når sine mål.

Samtidig kan bestyrelsen også være med til at sikre, at virksomheden overholder regler og love, og at der er en klar ansvarsfordeling. Bestyrelsen har ansvar for at træffe beslutninger, der er i virksomhedens interesse, og som sikrer, at virksomheden ikke bryder loven eller på anden måde kommer i vanskeligheder.

Når man sammensætter en bestyrelse, er det vigtigt at tage højde for forskellige faktorer. Først og fremmest er det vigtigt at have en klar idé om virksomhedens behov og strategi. Hvad er virksomhedens mål, og hvad er de vigtigste udfordringer og muligheder? Det kan også være en fordel at have en klar idé om bestyrelsens rolle og ansvar, og hvordan den vil arbejde sammen med virksomhedens ledelse.

Derudover er det vigtigt at tage højde for bestyrelsens sammensætning. Det kan være en fordel at have en blanding af personer.

 

Sådan kan du finde medlemmer til en bestyrelse

At finde de rette medlemmer til en bestyrelse er en vigtig proces, da bestyrelsen har en væsentlig rolle i at styre og lede en virksomhed. Her er nogle trin til at finde medlemmer til en bestyrelse:

 • Identificer de kompetencer, som bestyrelsen har brug for: Først og fremmest skal man overveje, hvilke kompetencer og erfaringer som bestyrelsen har behov for, og hvilke der allerede er til stede i bestyrelsen.
 • Udarbejd en kravspecifikation: Baseret på de identificerede kompetencer kan man opstille en kravspecifikation, der beskriver de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, som man ønsker at se i kandidaterne til bestyrelsen.
 • Identificer potentielle kandidater: Man kan søge efter potentielle kandidater ved at tage kontakt til personer i ens netværk, ansætte en headhunter eller rekrutteringsvirksomhed, eller ved at søge efter kandidater på jobportaler og professionelle sociale netværk.
 • Gennemfør interviews og evaluering: Når man har identificeret en liste over potentielle kandidater, kan man gennemføre interviews og evaluering af deres kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber.
 • Vælg de rette kandidater: Efter evalueringen kan man vælge de rette kandidater til bestyrelsen, der kan bringe de nødvendige kompetencer og erfaringer til bordet.
 • Onboarding: Når de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt, skal man sørge for, at de bliver onboarde korrekt og får en klar forståelse af deres rolle og ansvar i bestyrelsen.
Bestyrelsesarbejde der skaber værdi

En bestyrelse der skaber ægte værdi

Bestyrelsesarbejde er en vigtig del af enhver virksomheds succes. En god bestyrelse kan hjælpe med at drive virksomheden i den rigtige retning, træffe vigtige beslutninger og sikre overholdelse af love og regler.

Jeg har en professionel bestyrelsesuddannelse fra Niels Brock i København.

Læs mere
Bestyrelsen er ikke statisk

3. Bestyrelsen er ikke statisk

En virksomheds bestyrelse er ikke en statisk enhed, men skal i stedet sammensættes på en sådan måde, at den passer til virksomhedens fremtidige strategiske udfordringer, mål og konkrete opgaver.

Dette betyder, at bestyrelsen løbende skal vurdere og tilpasse sin sammensætning for at sikre, at den har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at lede virksomheden mod succes.

En god bestyrelse er afgørende for en virksomheds succes. Bestyrelsen spiller en central rolle i at fastsætte virksomhedens overordnede strategi og vision samt at sikre, at virksomheden følger denne strategi. Bestyrelsen skal også være i stand til at identificere og tackle udfordringer og muligheder, der påvirker virksomheden og dens marked.

For at bestyrelsen kan leve op til disse krav, er det afgørende, at den er sammensat af personer med forskellige kompetencer og erfaringer. Bestyrelsen skal have en bred vifte af færdigheder, herunder ledelseserfaring, finansielle færdigheder, teknisk ekspertise, branchekendskab og en forståelse for de juridiske og regulatoriske rammer, som virksomheden opererer indenfor.

Derudover er det også vigtigt, at bestyrelsen har forskellige perspektiver og synspunkter repræsenteret. En homogen bestyrelse kan føre til ensretning og gruppetænkning, mens en mangfoldig bestyrelse kan føre til mere kreative og innovative løsninger.

Bestyrelsens sammensætning skal ikke kun tage højde for virksomhedens nuværende behov, men også dens fremtidige udfordringer og mål. Dette kræver en løbende vurdering og tilpasning af bestyrelsens sammensætning.

For eksempel kan en virksomhed, der ønsker at udvide sin markedsandel i udlandet, have brug for bestyrelsesmedlemmer med international erfaring og et stærkt netværk i de relevante regioner. En virksomhed, der ønsker at øge sin digital tilstedeværelse, kan have brug for bestyrelsesmedlemmer med teknisk ekspertise og erfaring med digital transformation.

Der kan også være specifikke opgaver, som kræver bestemte kompetencer. For eksempel kan en virksomhed, der ønsker at opnå en børsnotering, have brug for bestyrelsesmedlemmer med erfaring i at navigere gennem børsnoteringsprocessen og forståelse for kravene til børsnoterede virksomheder.

Bestyrelsens sammensætning skal også tage højde for virksomhedens kultur og værdier. Bestyrelsen er ikke kun en gruppe af enkeltpersoner, men en samlet enhed, der skal arbejde sammen.

 

Sådan udvælger du kompetencer til en bestyrelse

Udvælgelse af kompetencer til en bestyrelse bør tage udgangspunkt i virksomhedens strategi og behov. Her er nogle trin til at udvælge de kompetencer, der er nødvendige i en bestyrelse:

 • Analyser virksomhedens strategi og mål: Start med at identificere de mål og strategier, som virksomheden ønsker at opnå. Overvej, hvilke kompetencer der er nødvendige for at opnå disse mål.
 • Identificer de risici og udfordringer, som virksomheden står over for: Analyser de risici og udfordringer, som virksomheden står over for, og identificer de kompetencer, der kræves for at håndtere disse risici og udfordringer.
 • Evaluér bestyrelsens nuværende kompetencer: Identificér bestyrelsens nuværende kompetencer og vurdér, om der mangler nogle vigtige kompetencer, som skal tilføjes til bestyrelsen.
 • Identificer fremtidige behov: Overvej virksomhedens fremtidige behov og identificér de kompetencer, der vil være vigtige for at imødekomme disse behov.
 • Vurder eksterne faktorer: Vurder også de eksterne faktorer, som kan påvirke virksomhedens succes og identificér de kompetencer, der kan hjælpe med at imødekomme disse udfordringer.
 • Definér kravspecifikationen: Baseret på de identificerede kompetencer kan man opstille en kravspecifikation, der beskriver de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, som man ønsker at se i kandidaterne til bestyrelsen.

Ved at tage disse trin kan man identificere de kompetencer, som er nødvendige i en bestyrelse for at sikre, at den har de rette kvalifikationer og erfaringer til at lede og styre virksomheden effektivt.

Ejerlederens opgave i forbindelse med bestyrelsen

4. Ejerlederens opgave i forbindelse med bestyrelsen

Som ejerleder kan det være udfordrende at afgive en del af kontrollen og indflydelsen til bestyrelsen.

Mange ejerledere har brugt mange år på at opbygge deres virksomhed, og de er vant til at træffe beslutninger og have den endelige beslutningskompetence. Men for at virksomheden kan vokse og udvikle sig, er det vigtigt at have en aktiv og kompetent bestyrelse, som kan bringe nye perspektiver og erfaringer til bordet.

At afgive kontrol og indflydelse til bestyrelsen kræver mod og tillid. Mod til at overgive en del af beslutningskompetencen og tillid til, at bestyrelsen vil handle i virksomhedens bedste interesse. Det er vigtigt at huske, at bestyrelsen er der for at støtte ejerlederen og virksomheden og ikke for at overtage den daglige ledelse.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at bestyrelsen ikke er der for at tage over og træffe alle beslutninger. Bestyrelsen er der for at rådgive og støtte ejerlederen i at træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. Det er stadig ejerlederens ansvar at drive og lede virksomheden, men bestyrelsen kan give værdifuld input og perspektiver på de forskellige beslutninger.

En god bestyrelse kan også være med til at sikre, at virksomheden bliver drevet på en mere struktureret og professionel måde. Bestyrelsen kan bidrage med en mere systematisk tilgang til strategisk planlægning og beslutningstagning, og hjælpe med at identificere og tackle udfordringer og risici.

Derudover kan bestyrelsen også være med til at tiltrække investorer og samarbejdspartnere til virksomheden. Investorer vil ofte se en stærk bestyrelse som et tegn på virksomhedens potentiale og stabilitet, og samarbejdspartnere vil føle sig mere trygge ved at indgå i samarbejde med en virksomhed, der har en stærk og erfaren bestyrelse.

Men for at bestyrelsen kan fungere optimalt, er det vigtigt, at ejerlederen har modet til at afgive kontrol og indflydelse. Dette betyder ikke, at ejerlederen skal overgive alt ansvar til bestyrelsen, men at der skal være et sundt samarbejde og tillid mellem ejerlederen og bestyrelsen.

Ejerlederen skal være villig til at lytte til bestyrelsens input og tage deres perspektiver og erfaringer i betragtning, når der træffes beslutninger. Det er også vigtigt, at ejerlederen er åben overfor at få feedback og konstruktiv kritik fra bestyrelsen, selvom det kan være svært at høre.

En kompetent bestyrelse kan hjælpe ejerlederen med at træffe bedre beslutninger og føre virksomheden til større succes. Bestyrelsen kan bidrage med ekspertise og erfaringer fra forskellige områder, såsom finans, jura, teknologi og ledelse. Bestyrelsen kan også give feedback og rådgivning til ejerlederen, som kan hjælpe med at identificere og tackle udfordringer og muligheder.

En aktiv bestyrelse kan også hjælpe med at skabe en klar strategisk retning for virksomheden og sikre, at alle i organisationen arbejder mod de samme mål. Bestyrelsen kan sikre, at virksomheden har en bæredygtig forretningsmodel og tager hensyn til de risici og muligheder, som virksomheden står overfor.

Men for at bestyrelsen kan spille sin rolle effektivt, er det vigtigt, at ejerlederen er villig til at afgive kontrol og indflydelse. Dette betyder ikke, at ejerlederen skal træde tilbage fra virksomheden, men at han eller hun skal være villig til at lytte til bestyrelsens rådgivning og tage den i betragtning, når der træffes beslutninger.

Det er også vigtigt at huske på, at bestyrelsen ikke er en statisk enhed, men en gruppe af personer, der løbende skal tilpasses virksomhedens behov og udfordringer. Ejerlederen skal være villig til at revurdere bestyrelsens sammensætning og sørge for, at den har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at hjælpe med at lede virksomheden mod succes.

Det kan være en god idé at involvere bestyrelsen i virksomhedens strategiske planlægning og beslutningsprocesser. Dette vil give bestyrelsen en bedre forståelse for virksomhedens udfordringer og muligheder og gøre det lettere for dem at give feedback og rådgivning.

Nyhedsbrev
Som ejerleder vil du blive udfordret på dit virkelighedsbillede

5. Som ejerleder vil du blive udfordret på dit virkelighedsbillede

At blive udfordret på sit virkelighedsbillede kan være en svær oplevelse, men det kan også være en nødvendig del af personlig og professionel udvikling.

Det kan være en værdifuld mulighed for at lære og vokse, og det kan føre til bedre beslutninger og resultater i både personlige og arbejdsmæssige situationer.

At have et fastlåst virkelighedsbillede kan være en hindring for vækst og udvikling. Det kan føre til blind spots og tunnelvision, hvor man ikke er i stand til at se muligheder og perspektiver udenfor sin egen tankegang. At blive udfordret på sit virkelighedsbillede kan åbne op for nye muligheder og perspektiver, som man måske ikke tidligere har overvejet.

Det kan være en udfordring at blive udfordret på sit virkelighedsbillede, fordi det kan føles som om, at ens egen identitet og værdier bliver angrebet. Det kan være en truende og ubehagelig oplevelse at skulle se tingene fra en anden vinkel end man er vant til. Det kan også være svært at acceptere, at man kan tage fejl og at ens egne antagelser ikke altid er korrekte.

Men det er vigtigt at huske, at det at blive udfordret på sit virkelighedsbillede ikke nødvendigvis betyder, at man tager fejl eller at ens værdier bliver angrebet. Det betyder blot, at der er mulighed for at se tingene fra en anden vinkel og at man kan lære noget nyt og værdifuldt. Det er en mulighed for personlig og professionel vækst.

At være åben overfor at blive udfordret på sit virkelighedsbillede kræver mod og ydmyghed. Det kræver mod at acceptere, at man ikke altid har svaret eller den rigtige løsning, og at man er villig til at lytte til andres perspektiver og erfaringer. Det kræver også ydmyghed at erkende, at man kan tage fejl og at ens antagelser ikke altid er korrekte.

Men at være åben overfor at blive udfordret på sit virkelighedsbillede kan også være en kilde til personlig og professionel styrke. Det kan føre til øget selvindsigt og selvtillid, da man er i stand til at tage ansvar for sine egne fejl og mangler, og er villig til at lære og udvikle sig. Det kan også føre til bedre relationer med andre, da man er i stand til at lytte og forstå andres perspektiver og erfaringer.

At blive udfordret på sit virkelighedsbillede kan ske på mange forskellige måder. Det kan være i form af feedback fra en leder eller kollega, hvor man får en anden vinkel på ens egen præstation eller adfærd. Det kan også ske gennem en coach eller mentor, som kan hjælpe med at udfordre ens tankegang og perspektiver.

Rolle- og arbejdsfordeling

6. Rolle- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse og ejerleder/direktør

At blive udfordret på sit virkelighedsbillede kan være en svær oplevelse, men det kan også være en nødvendig del af personlig og professionel udvikling.

Når en virksomhed har en bestyrelse, er det vigtigt at have en klar rolle- og arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og ejerlederen/direktøren. Dette kan sikre, at der ikke opstår misforståelser og konflikter, og at alle parter ved, hvad deres ansvar og opgaver er. Derfor bør der indgås en skriftlig aftale om denne rolle- og arbejdsfordeling.

En skriftlig aftale kan hjælpe med at sikre, at der er en fælles forståelse af, hvad der forventes af bestyrelsen og ejerlederen/direktøren. Aftalen kan omfatte en beskrivelse af bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver, herunder hvordan bestyrelsen skal sikre, at virksomheden opfylder sin strategi og opnår de ønskede resultater. Det kan også indeholde en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil vurdere og evaluere ejerlederen/direktøren.

Aftalen kan også indeholde en beskrivelse af ejerlederen/direktørens ansvar og opgaver, herunder hvordan han eller hun vil sikre, at virksomheden lever op til de forventninger og mål, som bestyrelsen har fastsat. Det kan også omfatte en beskrivelse af, hvordan ejerlederen/direktøren vil rapportere til bestyrelsen og samarbejde med bestyrelsen om at udvikle og implementere virksomhedens strategi.

En skriftlig aftale kan også indeholde en beskrivelse af bestyrelsens og ejerlederen/direktørens roller og ansvar i forhold til hinanden. Det kan omfatte, hvordan bestyrelsen vil støtte og udfordre ejerlederen/direktøren, og hvordan ejerlederen/direktøren vil samarbejde med bestyrelsen og tage imod feedback og rådgivning.

En skriftlig aftale kan også hjælpe med at sikre, at der er klarhed omkring bestyrelsens sammensætning og kompetencer. Aftalen kan omfatte en beskrivelse af, hvilke kompetencer der er nødvendige i bestyrelsen, og hvordan bestyrelsen vil sikre, at disse kompetencer er til stede. Det kan også omfatte en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil rekruttere nye medlemmer og evaluere eksisterende medlemmer.

En skriftlig aftale kan også indeholde en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil samarbejde med den daglige ledelse og andre interessenter i virksomheden. Det kan omfatte en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil kommunikere med interessenterne og sikre, at deres synspunkter og input tages med i betragtning.

Strategi

7. Følg den fastlagte strategi

En bestyrelsesformand med gennemslagskraft kan være afgørende for at sikre, at din virksomhed når sine strategiske mål og opnår den ønskede udvikling.

Som ejerleder kan det være fristende at tage kontrollen og træffe beslutninger alene, men en stærk bestyrelsesformand kan bidrage med en række fordele og sikre, at din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning.

En bestyrelsesformand med gennemslagskraft er en person, der evner at styre diskussioner og beslutninger på en konstruktiv måde og sikre, at alle relevante synspunkter bliver hørt. Vedkommende har en autoritet og tyngde, der gør, at du som ejerleder vil føle dig forpligtet til at tage hensyn til bestyrelsens anbefalinger og beslutninger. Samtidig vil en stærk bestyrelsesformand også være i stand til at stille de nødvendige spørgsmål og udfordre dine antagelser og beslutninger, når det er relevant.

Det er vigtigt at huske, at en bestyrelsesformand med gennemslagskraft ikke er en person, der skal træffe beslutninger alene. I stedet skal vedkommende sikre, at alle bestyrelsesmedlemmerne bidrager aktivt og konstruktivt til diskussionerne og beslutningerne, og at der tages hensyn til alle relevante synspunkter. Det handler om at skabe en kultur, hvor der er plads til at udfordre hinanden og til at komme med forskellige perspektiver og løsninger.

En bestyrelsesformand med gennemslagskraft kan også bidrage til at skabe en klar og sammenhængende strategi for din virksomhed. Vedkommende kan være med til at fastlægge de overordnede mål og visioner for virksomheden og sikre, at der er en fælles forståelse af, hvordan disse mål skal nås. Det kan også være med til at skabe en klar rollefordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, så der ikke opstår tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad.

Som ejerleder kan det være udfordrende at afgive kontrol og tage imod råd og anbefalinger fra en bestyrelsesformand. Det kan føles som om, at ens egen autoritet og magt bliver udfordret, og at man mister kontrol over virksomheden. Men det er vigtigt at huske, at en stærk bestyrelsesformand kan være med til at sikre, at din virksomhed opnår den ønskede udvikling og vækst på lang sigt.

En bestyrelsesformand med gennemslagskraft kan også bidrage til at skabe en langsigtet og bæredygtig strategi for din virksomhed. Vedkommende kan være med til at identificere og evaluere nye muligheder og trusler på markedet.

Fuld opbakning

8. En klar strategisk retning i en strategiplan, der har både ejer og bestyrelsens fulde opbakning

En bestyrelsesformand med gennemslagskraft kan være afgørende for at sikre, at din virksomhed når sine strategiske mål og opnår den ønskede udvikling.

En strategiplan er afgørende for enhver virksomhed, da den definerer den strategiske retning og handlingsplaner for at nå virksomhedens mål og visioner. Men det er ikke kun vigtigt at have en strategiplan på plads, det er også afgørende, at den har både ejerlederens og bestyrelsens fulde opbakning.

En strategiplan skal være et værktøj, der hjælper virksomheden med at navigere i en kompleks og dynamisk forretningsverden. Men det kan være en udfordring at udvikle en plan, der både er realistisk, ambitiøs og bæredygtig. Derfor er det vigtigt at involvere både ejerlederen og bestyrelsen i udviklingen af planen. Bestyrelsen bringer en bred vifte af færdigheder og erfaringer med sig, og deres input kan hjælpe med at skabe en mere holistisk og velovervejet strategiplan.

En strategiplan bør ikke kun indeholde de overordnede mål for virksomheden, men også en konkret handlingsplan for, hvordan målene skal nås. Planen skal også indeholde en analyse af virksomhedens styrker og svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og en vurdering af markedsudviklingen og konkurrencen. Ved at inddrage bestyrelsen i denne proces kan man sikre, at planen er realistisk og passer til virkeligheden.

Når strategiplanen er på plads, er det vigtigt, at både ejerlederen og bestyrelsen er helt enige om, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres. Det er her, en skriftlig aftale om rolle- og arbejdsfordeling kan være afgørende. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver og ansvarsområder der tilfalder ejerlederen og bestyrelsen, og hvordan de skal arbejde sammen for at nå virksomhedens mål.

Ejerlederen skal stadig have en aktiv rolle i virksomheden og træffe de endelige beslutninger. Men bestyrelsen bør være en aktiv sparringspartner og rådgiver, der kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger og udfordre ejerlederens antagelser og beslutninger. Ved at nedfælde en klar rolle- og arbejdsfordeling kan man undgå misforståelser og sikre, at alle er enige om, hvad der forventes af dem.

En klar strategisk retning og en aftale om rolle- og arbejdsfordeling er ikke kun vigtige for at sikre, at alle er på samme side. Det kan også have en positiv indvirkning på virksomhedens resultat. Ved at have en veldefineret strategiplan kan man fokusere på de områder, der er vigtige for virksomheden, og undgå at spilde tid og ressourcer på mindre vigtige opgaver.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Virksomheder og samfund kræver i stigende grad kompetencer af bestyrelserne i dag.

Som følge af dette har jeg valgt at tage en bestyrelsesuddannelse hos Niels Brock i København. Ved at deltage i denne uddannelse er jeg nu i stand til at stille relevante spørgsmål som bestyrelsesmedlem og yde professionel sparring til både ledelse og direktion.

 

Læs mere
Kompetencer

9. Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

En virksomheds bestyrelse er en afgørende faktor for dens succes.

En virksomheds bestyrelse er en afgørende faktor for dens succes. Bestyrelsen skal være i stand til at rådgive, støtte og udfordre ejerlederen/direktøren på en måde, der bidrager til at skabe værdi og vækst for virksomheden. For at sikre dette er det afgørende at have de rette kompetencer og erfaringer i bestyrelsen.

Det er vigtigt at huske på, at bestyrelsesmedlemmer ikke blot skal have faglig indsigt i virksomhedens kerneområder, men også besidde en række andre kompetencer, der er afgørende for at opnå succes. Dette kan inkludere eksempelvis finansiel forståelse, ledelseserfaring, kommunikationsevner, strategisk tænkning og netværkskompetencer.

Når man udvælger bestyrelsesmedlemmer, er det derfor vigtigt at tage hensyn til virksomhedens specifikke behov og udfordringer. Det er afgørende at udpege bestyrelsesmedlemmer, hvis kompetencer supplerer og tilføjer værdi til ejerlederens egne kompetencer. Dette kan være med til at sikre en mere holistisk tilgang til ledelse og beslutningstagning, der tager hensyn til flere forskellige perspektiver.

Det er også vigtigt at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne har en god kemi og kan samarbejde effektivt med ejerlederen og hinanden. Dette kan bidrage til at skabe et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø i bestyrelsen, hvor medlemmerne kan udfordre hinanden og dele deres erfaringer og perspektiver.

Når man udvælger bestyrelsesmedlemmer, kan det også være en fordel at tænke i forskellige kategorier af kompetencer, som hver især kan tilføre noget unikt til bestyrelsen. Dette kan eksempelvis inkludere:

 • Faglige kompetencer: Bestyrelsesmedlemmer med specifik viden inden for virksomhedens kerneområder.
 • Finansielle kompetencer: Bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for finans og økonomi, der kan bidrage til at sikre en sund og stabil økonomisk drift.
 • Ledelseserfaring: Bestyrelsesmedlemmer med erfaring som ledere, der kan bidrage med deres perspektiv på ledelse og strategisk planlægning.
 • International erfaring: Bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra internationale markeder, der kan bidrage med en globalt orienteret tilgang til ledelse og beslutningstagning.
 • Teknologisk ekspertise: Bestyrelsesmedlemmer med specifik viden om ny teknologi og digitalisering, der kan hjælpe virksomheden med at holde sig opdateret og konkurrencedygtig i en stadig mere digital verden.
Konklusion og beslutning

10. Målet er en fælles konklusion og beslutning

En virksomheds bestyrelse er en afgørende faktor for dens succes.

At have en mangfoldig bestyrelse med medlemmer med forskellige kompetencer og baggrunde kan være en stor fordel for en virksomhed. Det kan dog også føre til uenigheder og forskellige holdninger, som kan være vanskelige at tackle. Det er derfor vigtigt at have en kultur i bestyrelsen, hvor forskellige holdninger og synspunkter respekteres, og hvor man altid søger at nå frem til en fælles konklusion og beslutning.

Det er vigtigt at huske på, at forskellige holdninger og synspunkter kan være med til at skabe bedre beslutninger og styrke virksomhedens udvikling. Når man udfordrer hinandens synspunkter og stiller spørgsmål, kan man blive mere kritisk og skærpe sin egen og andres argumentation. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne tør at tage ordet og give deres mening til kende. Hvis der er en medarbejder i virksomheden, der har en god idé eller har set noget i markedet, som bestyrelsen ikke har opdaget, så kan det være afgørende for virksomhedens succes, at idéen bliver taget op og drøftet i bestyrelsen.

Når forskellige holdninger og synspunkter skal diskuteres og bearbejdes, kan det være en fordel at have en struktureret proces for beslutningstagning. Dette kan fx ske ved, at bestyrelsen får en tidsfrist for at komme med deres holdninger og synspunkter, hvorefter der åbnes op for diskussion og spørgsmål. På den måde undgår man, at én person dominerer diskussionen eller at der tages forhastede beslutninger. Det er også vigtigt at give alle bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at fremlægge deres argumenter og at sikre, at alle bliver hørt.

Når beslutningen skal tages, er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmerne er med på beslutningen. Selvom man ikke er helt enig i beslutningen, så kan man stadig støtte den og arbejde for, at den bliver en succes. Det er vigtigt, at der er enighed om beslutningen, da det ellers kan føre til intern uro og uklarhed omkring virksomhedens retning. Det kan også gøre det sværere at gennemføre beslutningen i praksis, hvis ikke alle er med på ideen.

Det kan være en udfordring at nå frem til en fælles konklusion og beslutning, når der er forskellige holdninger og synspunkter i spil. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke handler om at vinde diskussionen, men om at finde den bedste løsning for virksomheden. Ved at være åben for forskellige holdninger og synspunkter, kan man nå frem til en bedre beslutning og styrke virksomhedens udvikling.

Lyt til alle bestyrelsesmedlemmerne

11. Lyt til alle bestyrelsesmedlemmerne

At lytte til forskellige meninger og synspunkter er en vigtig del af bestyrelsesarbejdet. Når du som ejerleder sidder sammen med bestyrelsen, er det ikke altid, at I er enige om alt.

At lytte til forskellige meninger og synspunkter er en vigtig del af bestyrelsesarbejdet. Når du som ejerleder sidder sammen med bestyrelsen, er det ikke altid, at I er enige om alt. Det kan være udfordrende at lytte til forskellige holdninger, men det er vigtigt at huske på, at bestyrelsen er sat sammen af forskellige personer med forskellige kompetencer og erfaringer.

Når I diskuterer forskellige emner, vil der ofte være flere forskellige meninger og synspunkter på bordet. Det er her, det er vigtigt at lytte til, hvad hele bestyrelsen siger, frem for blot at lytte til enkeltpersoner. Det er nemlig ikke altid, at den mest højtråbende person har ret. Ved at lytte til alle medlemmer af bestyrelsen vil du kunne danne dig et mere nuanceret billede af den situation, I står overfor.

Det kan også være en god idé at have en fast struktur for bestyrelsesmøderne, hvor alle får lige meget taletid, og hvor der gives plads til at diskutere forskellige emner fra forskellige vinkler. Ved at have en fast struktur kan du sikre, at alle får lov til at give deres input, og at der ikke er nogen, der dominerer diskussionen.

Når I diskuterer forskellige emner, er det også vigtigt at huske på, at der kan være flere løsninger på et problem. Derfor er det vigtigt at respektere forskellige holdninger og synspunkter. Selvom du måske er uenig med nogen i bestyrelsen, er det vigtigt at huske på, at de har ret til at have deres egen mening og synspunkt.

I sidste ende er det vigtigt at nå frem til en fælles konklusion og beslutning. Selvom du ikke er enig i den beslutning, der bliver taget, er det vigtigt at respektere den og arbejde sammen om at implementere den. Det er nemlig vigtigt at opretholde en god arbejdsrelation mellem dig og bestyrelsen for at sikre, at samarbejdet fungerer optimalt.

Når I har taget en beslutning, er det vigtigt at kommunikere den klart og tydeligt til hele organisationen. Det kan være en god idé at forklare baggrunden for beslutningen og hvorfor den blev taget. Det vil skabe større forståelse og accept for beslutningen og samtidig sikre, at alle er på samme side.

Alt i alt er det vigtigt at lytte til, hvad hele bestyrelsen siger, og ikke kun lytte til enkeltpersoner. Ved at respektere forskellige holdninger og synspunkter og nå frem til en fælles konklusion og beslutning kan I skabe en stærk og velfungerende bestyrelse, der er i stand til at træffe gode og velovervejede beslutninger for virksomheden.

FAQ

12. FAQ Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

I en tid, hvor virksomheders succes i høj grad afhænger af effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde, er det essentielt at forstå de dynamikker og principper, der ligger til grund for et produktivt bestyrelsesengagement.

Bestyrelsesarbejde handler ikke blot om overvågning og kontrol, men i lige så høj grad om at være en katalysator for vækst og innovation.

Gennem en række nøje udvalgte spørgsmål og svar har jeg lavet en FAQ, der besvarer spørgsmål til de  strategier og tilgange, der kan styrke en bestyrelses bidrag til virksomhedens langsigtede succes og bæredygtighed.

Fra styrkelse af corporate governance til effektiv risikostyring, og fra talentudvikling til håndtering af etiske dilemmaer.

 

Hvad er kernen i værdiskabende bestyrelsesarbejde?

Svar: Kernen i værdiskabende bestyrelsesarbejde ligger i at balancere strategisk ledelse og tilsyn med virksomhedens langsigtede mål og daglige drift. Det indebærer fokus på corporate governance, risikostyring, og fremme af virksomhedens mission og vision.

 

Hvordan kan en bestyrelse mest effektivt bidrage til strategisk beslutningstagning?

Svar: En bestyrelse bidrager effektivt til strategisk beslutningstagning ved at engagere sig i dialog med ledelsen, forstå markedet og virksomhedens position, og ved at udarbejde og overvåge strategiske mål.

 

Hvilke kompetencer er vigtigst for bestyrelsesmedlemmer?

Svar: Vigtige kompetencer inkluderer strategisk tænkning, finansiel indsigt, kritisk analyse, forståelse for corporate governance, samt kommunikation og samarbejdsevner.

 

Hvordan sikrer en bestyrelse god corporate governance?

Svar: God corporate governance sikres gennem klare retningslinjer og processer, etablering af etiske standarder, ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutninger.

 

Hvordan måler man en bestyrelses bidrag til værdiskabelse?

Svar: Bidraget måles gennem nøgleindikatorer som finansiel præstation, markedsværdi, succes med strategiske initiativer og feedback fra interessenter.

 

Hvordan håndterer bestyrelsen interne konflikter?

Svar: Interne konflikter håndteres gennem åben dialog, klare konflikthåndteringsretningslinjer, og evt. inddragelse af eksterne rådgivere.

 

Hvilken rolle spiller bestyrelsen i risikostyring?

Svar: Bestyrelsen identificerer, vurderer og håndterer risici i tæt samarbejde med ledelsen og opdaterer løbende risikostyringsstrategier.

 

Hvordan fastholder en bestyrelse fokus på bæredygtighed og CSR?

Svar: Fokus på bæredygtighed og CSR opretholdes ved at integrere disse områder i virksomhedens strategi og drift, samt ved regelmæssig vurdering og rapportering.

 

Hvordan kan en bestyrelse effektivt overvåge og vurdere ledelsens præstationer?

Svar: Overvågning og vurdering af ledelsens præstationer sker gennem fastsatte præstationsmål, regelmæssige evalueringer og en transparent feedbackproces.

 

Hvordan opretholder en bestyrelse en sund balance mellem innovation og risikostyring?

Svar: En sund balance opretholdes ved at fremme innovation, samtidig med at man bevarer et skarpt fokus på potentielle risici og deres håndtering.

 

Hvilken rolle har bestyrelsen i forhold til virksomhedens kultur?

Svar: Bestyrelsens rolle er at sætte tonen for virksomhedens kultur, sikre at den afspejler virksomhedens værdier og etik, og at den understøtter virksomhedens strategiske mål.

 

Hvordan involverer en bestyrelse sig i talentudvikling og ledelsesplanlægning?

Svar: Bestyrelsen involverer sig ved at sikre, at der er effektive planer for talentudvikling og ledelsesnachfølgelse, og ved regelmæssigt at vurdere og justere disse planer.

 

Hvordan kan en bestyrelse sikre effektiv kommunikation med interessenter?

Svar: Effektiv kommunikation sikres ved at etablere klare kommunikationsstrategier, være åben og gennemsigtig, og ved regelmæssigt at engagere sig med og lytte til interessenter.

 

Hvordan håndteres etiske dilemmaer i bestyrelsesarbejdet?

Svar: Etiske dilemmaer håndteres ved at fastholde høje etiske standarder, oprette retningslinjer for etisk adfærd, og sikre, at alle beslutninger er i overensstemmelse med disse standarder.

 

Hvordan kan en bestyrelse bidrage til virksomhedens langsigtede bæredygtighed?

Svar: Bidrag til langsigtede bæredygtighed sker gennem fokus på miljømæssige, sociale og governance-aspekter, og ved at integrere bæredygtighed i virksomhedens strategi og drift.

 

Hvilken rolle spiller teknologi i moderne bestyrelsesarbejde?

Svar: Teknologi spiller en central rolle i at effektivisere bestyrelsesarbejdet, facilitere kommunikation, understøtte beslutningstagning baseret på data, og i at holde bestyrelsen opdateret om teknologiske tendenser.

 

Hvordan sikres diversitet og inklusion i bestyrelsesarbejdet?

Svar: Diversitet og inklusion sikres gennem bevidst rekruttering og udvikling af en bestyrelse med forskellige baggrunde, perspektiver og erfaringer, samt ved at fremme en inkluderende kultur.

 

Hvordan balancerer en bestyrelse kort- og langsigtede mål?

Svar: Balancen opnås ved at fastlægge og overvåge både kortsigtede operationelle mål og langsigtet strategisk planlægning, sikre at begge er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede vision.

 

Hvordan håndteres krisestyring i bestyrelsesarbejdet?

Svar: Krisestyring håndteres ved at have robuste nødplaner, regelmæssigt at gennemgå og opdatere disse planer, og ved at sikre hurtig, effektiv kommunikation og beslutningstagning under kriser.

 

Hvordan vurderer en bestyrelse sin egen præstation og effektivitet?

Svar: Bestyrelsens præstation og effektivitet vurderes gennem regelmæssige selv-evalueringer, peer reviews, og om nødvendigt eksterne evalueringer, for at identificere områder til forbedring og sikre kontinuerlig udvikling.

Afsluttende bemærkninger

13. De afslutende bemærkninger

Som vi har set gennem dette blogindlæg, er værdiskabende bestyrelsesarbejde et multifacetteret og dybtgående emne, der kræver både indsigt og engagement.

Fra den strategiske beslutningstagning til den daglige ledelse, har vi undersøgt, hvordan en bestyrelse kan fungere som mere end blot et tilsynsorgan, men som en aktiv partner i virksomhedens vækst og udvikling.

Det står klart, at effektive bestyrelser ikke kun overvåger og reagerer på virksomhedens udfordringer; de forudser dem og handler proaktivt.

Dette kræver en dyb forståelse for både de interne dynamikker og de eksterne markedstendenser.

Ved at fokusere på langsigtet værdiskabelse og ikke blot kortsigtet gevinst, kan bestyrelser spille en afgørende rolle i at lede virksomheder gennem uforudsigelige markedslandskaber.

Et andet nøgleelement, vi har belyst, er vigtigheden af diversitet og inklusion inden for bestyrelsesarbejde. Diversitet i tankegang og erfaring beriger beslutningsprocesserne og fremmer en mere holistisk tilgang til virksomhedsledelse.

Det er afgørende, at bestyrelser afspejler det samfund og de markeder, de opererer i, for at sikre, at de forbliver relevante og effektive.

Vi har også set på, hvordan teknologi revolutionerer bestyrelsesarbejdet, gør det mere effektivt og datadrevet.

I en digital tidsalder er det afgørende, at bestyrelsesmedlemmer forbliver opdaterede med de seneste teknologiske tendenser og værktøjer, der kan optimere deres arbejde og bidrage til bedre beslutningstagning.

Afslutningsvis, er det vigtigt at påpege, at værdiskabende bestyrelsesarbejde er en løbende proces. Det kræver konstant udvikling, tilpasning og en villighed til at lære og vokse.

For at en bestyrelse skal forblive effektiv, skal dens medlemmer være engagerede, nysgerrige og villige til at udfordre status quo. Bestyrelsesarbejdet er en rejse, ikke en destination, og succesen afhænger af bestyrelsens evne til at navigere i komplekse og konstant skiftende forretningsmiljøer.

Jeg håber, at dette blogindlæg har givet dig indsigt og inspiration til at udforske og forbedre dit bestyrelsesarbejde.

Husk, at hver bestyrelse er unik, og det, der virker for én, er måske ikke det rigtige for en anden. Det vigtigste er at forblive fokuseret på værdiskabelse, være åben for ny læring og fortsat stræbe efter at bidrage positivt til din virksomheds rejse mod succes.

Relaterede artikler

Læs også disse artikler om online markedsføring.

19.okt - SEO

SEO Guide: Den ultimative guide

I praksis består arbejdet i at opnå en høj position i søgeresultaterne på Google eller de andre søgemaskiner. I arbejdet…

Læs mere
14.okt - Google Ads

Google Ads: Guide til betalt annoncering

Google Ads er en effektiv måde at tiltrække relevant trafik og nye kunder til din virksomhed. Google Ads er Googles…

Læs mere